Đang thực hiện

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình: Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024

Ngày 13/3/2024, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024. 

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đồng chí Lê Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Hồ Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; đồng chí Trần Kim Long, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình; cùng 166 đại biểu đại diện cho 986 người lao động trong Công ty.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng và các hoạt động năm 2023. Theo đó, năm 2023, Công ty đã nhận được sự chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ, Ngành và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đồng thời toàn thể Lãnh đạo, CBCNV Công ty luôn nỗ lực phấn đấu, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Lãnh đạo Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023

Trong năm 2023, Công ty đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, gắn sản xuất với thị trường, đảm bảo tồn kho nguyên liệu, tồn kho sản phẩm ở mức hợp lý‎, đẩy mạnh tiêu thụ, nâng cao hiệu quả quản lý. 

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 đạt 3.891 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm; Tổng doanh thu đạt 4.059 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch năm; Tổng lượng Urê sản xuất quy đổi đạt 428 nghìn tấn, đạt 97% kế hoạch năm, bằng 103% so với thực hiện năm 2022.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Kết quả SXKD năm 2023, sau khi Đề án tái cơ cấu Công ty đã được Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 đã giúp Công ty duy trì sản xuất ổn định, tình hình tài chính được cải thiện và bắt đầu có lãi, phục hồi các nguồn lực cũng như chủ động được nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh, cân đối dòng tiền, sử dụng nguồn tiền có hiệu quả và trả bớt nợ gốc và lãi vay ngân hàng. 

Về công tác lao động tiền lương: Công ty đã thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ cho CBCNV, đúng theo quy chế trả lương của Công ty và theo kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt. Đây chính là động lực để người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.

Về công tác An toàn vệ sinh lao động, môi trường: Nhìn chung, Công ty đã bám sát và hoàn thành các nội dung về công tác ATVSLĐ năm 2023 đã đề ra; các hạng mục môi trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch HĐTV Tập đoàn HCVN đã được Công ty hoàn thành…

Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Người lao động 2024.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết “Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty năm 2024” với 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết “Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty năm 2024” 

Để thực hiện nghị quyết đã được thông qua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2024, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty dưới sự chỉ đạo của cấp Ủy Đảng, sự phối hợp của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, CBCNVNLĐ trong Công ty hăng hái tham gia các phong trào thi đua với những nội dụng cụ thể:

 • Đảm bảo duy trì hệ thống vận hành an toàn, ổn định dài ngày, đạt sản lượng cả năm 408.038 nghìn tấn urê và 24.098 nghìn tấn NH3 thương phẩm (Tổng quy đổi: 450.316 nghìn tấn urê). Chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tiến dần đến sản lượng thiết kế của dây chuyền.
 • Tăng cường trách nhiệm của từng người lao động, của từng cán bộ quản lý ‎ trong vận hành. Chú trọng nâng cao hiểu biết pháp luật, tay nghề, nghiệp vụ công tác, thực hiện nghiêm kỷ luật quy trình thao tác, bảo dưỡng máy móc thiết bị, nội quy – quy định về an toàn lao động, phong cách làm việc… để không xảy ra sự cố chủ quan, hạn chế tối đa sự cố khách quan nhằm giảm định mức tiêu hao, quản lý chặt chẽ vật tư đầu vào và tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • Nghiên cứu, triển khai các sản phẩm mới, hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục công trình và xử lý môi trường.
 • Nghiên cứu khảo sát đề ra chính sách bán hàng hấp dẫn, phù hợp. Đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao uy tín thương hiệu Đạm Ninh Bình, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất, có giá tốt nhất, tồn kho hợp lý‎. Cả năm phấn đấu tiêu thụ ít nhất 415.000 urê thương mại và 23.500 tấn NH3 thương phẩm.
 • Tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao ý‎ thức tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh.
 • Luôn quan tâm công tác ATVSLĐ và môi trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị. Tích cực trồng và chăm sóc cây xanh tạo môi trường cản quan "Xanh – sạch – đẹp – thân thiện".
 • Thường xuyên tổ chức các đợt thi đua trong sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm.
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao thiết thực, phù hợp tạo không khí vui tươi, nâng cao văn hóa doanh nghiệp, góp phần vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn. Tham gia tích cực hội diễn, hội thao của Tập đoàn chào mừng 55 năm ngày Truyền thống Ngành Hóa chất Việt Nam.

Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể Người lao động đồng lòng, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Các đại biểu Tham luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo và công đoàn Công ty đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024 dân chủ, cởi mở với đầy đủ nội dung quy định. Các bài tham luận, kiến nghị của người lao động cũng như đối thoại của Tổng giám đốc rất thiết thực. Đồng chí vui mừng với kết quả sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đạt được trong năm 2023, các chỉ  tiêu đều gần đạt so với kế hoạch đề ra, đời sống của người lao động được cải thiện. Đồng chí nhấn mạnh: Để có được kết quả như vậy, đó là sự cố gắng nỗ lực, vượt qua khó khăn của tập thể lãnh đạo và của tất cả người lao động Công ty. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn đồng chí ghi nhận, biểu dương, cảm ơn sự nỗ lực của thể Người lao động Công ty.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí nêu rõ, năm 2024 là một năm còn nhiều thách thức khó khăn, để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn, Công ty cần phải tiết giảm chi phí sản xuất, mở rộng thị trường và đặc biệt phải đảm bảo an toàn môi trường. Đồng chí đề nghị tất cả người lao động hãy chấp hành tốt các nội quy, quy chế đã đặt ra, tập thể lãnh đạo cần bám sát nội dung, chương trình, kế hoạch để triển khai, thực hiện quy chế dân chủ, tích cực triển khai các dự án cải tạo sửa chữa… Đồng chí hy vọng và tin rằng với với sự đoàn kết của tập thể người lao động, Công ty sẽ vượt qua khó khăn, thách thức của năm 2024, đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Đồng chí Phạm Đức Hậu, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2024

Để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, tại Hội nghị đồng chí Phạm Đức Hậu, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2024.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban TTND Công ty nhiệm kỳ 2024-2026
Đồng chí Nguyễn Viết Hiến, Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng Ban TTND Công ty nhiệm kỳ 2024-2026
Nguồn: vinachem.com.vn
 

Hỏi đáp

Đạm Ninh Bình giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

 • đoi tác 3
 • đối tác 5
 • Phân bón Phú Điền
 • Công ty hóa chất miền Nam
 • Công ty công nghiệp hóa chất Đà Nẵng
 • Công ty phân bón và hóa chất Cần Thơ
 • Công ty xuất nhập khẩu hóa chất
 • Tập đoàn Hóa chất Việt Nam