Đang thực hiện

Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo
BAN LÃNH ĐẠO
 
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
- Chủ tịch - Tổng Giám Đốc
         Bà Bùi Thị Thanh Giang          Ông Nguyễn Viết Hiến
- Thành viên hội đồng thành viên - Phó Tổng Giám đốc
         Ông Nguyễn Viết Hiến          Ông Nguyễn Gia Thế
        Ông Nguyễn Gia Thế          Ông Nguyễn Duy Hạnh
        Ông Nguyễn Duy Hạnh  
        Bà Bùi Thị Thanh Giang  

Hỏi đáp

Đạm Ninh Bình giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

  • đoi tác 3
  • đối tác 5
  • Phân bón Phú Điền
  • Công ty hóa chất miền Nam
  • Công ty công nghiệp hóa chất Đà Nẵng
  • Công ty phân bón và hóa chất Cần Thơ
  • Công ty xuất nhập khẩu hóa chất
  • Tập đoàn Hóa chất Việt Nam