Đang thực hiện

Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo
BAN LÃNH ĐẠO
 
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
- Chủ tịch - Tổng Giám Đốc
         Ông Ngô Đại Quang          Ông Bùi Văn Thắng
- Thành viên - Phó Tổng Giám đốc
         Ông Bùi Văn Thắng          Ông Nguyễn Gia Thế
         Ông Nguyễn Gia Thế          Ông Nguyễn Duy Hạnh
         Ông Vũ Văn Nhẫn  
         Bà Bùi Thị Thanh Giang  

Hỏi đáp

Đạm Ninh Bình giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

  • đoi tác 3
  • đối tác 5
  • Phân bón Phú Điền
  • Công ty hóa chất miền Nam
  • Công ty công nghiệp hóa chất Đà Nẵng
  • Công ty phân bón và hóa chất Cần Thơ
  • Công ty xuất nhập khẩu hóa chất
  • Tập đoàn Hóa chất Việt Nam